Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BAŠ JE LEPO BITI DETE

it's nice to be a kid

Učiteljica Tanja Vrečko


Teacher Tanja Vrečko

MOJI  TREĆACI  I  NASTAVA

Ovde ćete saznati šta ćemo učiti u toku nastavne nedelje i šta će vam biti potrebno od knjiga, svezaka i ostalog materijala.

29.NEDELJA, 3.-7.4.2023. POPODNEVNA SMENA

U toku vikenda:

Matematika (ponedeljak): Rešiti zadatke (drugi listić u svesci). Napisati ispravak netačno urađenih zadataka (sveska) - važi za onu decu koja su imala greške u radu.

Srpski jezik (za utorak): Ponoviti znanja o vrstama reči i rečenica (imate zapis u svesci)

Napomena: Učenici koji nisu vratili kontrolne vežbe, to treba da urade u ponedeljak (matematika, srpski jezik, muzička kultura)

PONEDELJAK, 3.4.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Srpski jezik: Pokaži šta znaš - Baš Čelik (Radna sveska, Čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Merenje mase (udžbenik, sveska)

Likovna kultura (2 časa): Uskršnja jaja 4-5 papira različitih boja, salvete u boji, blok, makaze, lepak, zaštita za sto


UTORAK, 4.4.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Srpski jezik: Vrste reči i rečenica - vežbanje (sveska, Radna sveska)

Matematika: Merenje mase (udžbenik, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Priroda i društvo: Svetlost (udžbenik, sveska)

Građansko v./Verska n.:


SREDA, 5.4.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dopunska nastava iz : - srpskog jezika (pretčas): upravni i neupravni govor

                                - muzičke kulture: melodijske vežbe

Srpski jezik: Reči istog ili sličnog značenja (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska

Matematika: Merenje zapremine tečnosti (udžbenik, sveska)

ČOS: Uvežbavamo znakovni jezik


ČETVRTAK, 6.4.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dopunski čas (pretčas) iz: srpskog jezika (upravni i neupravni govor)

                        muzičke kulture (melodijske vežbe)

Matematika: Merenje zapremine tečnosti (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Reči suprotnog značenja (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Digitalni svet: Pegi oznake (udžbenik, sveska) IGRANJE VIDEO IGRICA - GEJMING   ŠTA JE PEGI?

Priroda i društvo: Senka (udžbenik, sveska) Vetar i Sunce-pozorište senki


PETAK, 7.4.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: Bajke - obnavljanje (sveska, Čitanka)

Matematika: Merenje vremena (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Melodijska vežba, Tempo (udžbenik, sveska, notna sveska)

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska

28.NEDELJA, 27.-31.3.2023. PREPODNEVNA SMENA


PONEDELJAK, 27.3.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: "Baš-Čelik", narodna bajka - čitanje u nastavcima (Čitanka, sveska)

Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva do 1000 (sveska, udžbenik)

Likovna kultura (dva časa): Fantastično biće iz "Baš-Čelika"


UTORAK, 28.3.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva do 1000 - provera znanja (sveska)

Srpski jezik:"Baš-Čelik", narodna bajka - čitanje u nastavcima (Čitanka, sveska)

ČOS: Znakovni jezik

Priroda i društvo: Uticaj jačine delovanja na pređeno rastojanje tela (sveska, udžbenik, Radna sveska, autić-igračka (ko ima neka ponese))


SREDA, 29.3.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Matematika: Merenje dužine (sveska, udžbenik, lenjir)

Srpski jezik: "Svijetu se ne može ugoditi",narodna priča (Čitanka, sveska)

Napomena: Čas će održati učiteljica, kandidat za polaganje ispita za licencu.

Engleski jezik:

Sportsko-zabavni čas: Društvene igre (poneti društvenu igru po želji)

Dopunska nastava iz srpskog jezika (5.čas) - pravopis


ČETVRTAK, 30.3.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: Pravopisna vežba (upotreba velikog slova, upravni i neupravni govor) (sveska, časopis "Mali Vitez")

Matematika: Merenje dužine (sveska, udžbenik, lenjir)

Digitalni svet: udžbenik, sveska

Priroda i društvo: Kretanje tela - obnavljanje oblasti (sveska, Radna sveska)

Dodatna nastava iz matematike (5.čas): Analiza zadataka sa takmičenja "MIsliša"


PETAK, 31.3.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: Vrste reči i rečenica - obnavljanje (sveska, Radna sveska)

Matematika: Merenje mase (sveska, udžbenik)

Muzička kultura: Naučeni muzički pojmovi (trajanje note i pauze, jačina tonova-piano, forte, krešendo, dekrešendo), ritmička i melodijska vežba (knjiga, notna sveska)

Engleski jezik:

27.NEDELJA, 20.-24.3.2023.POPODNEVNA SMENA

PONEDELJAK, 20.3.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Srpski jezik: "Ljubavna pesma", Milovan Danojlić (Čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Pismeno oduzimanje (udžbenik, sveska)

Likovna kultura: blok, drvene bojice, flomasteri

Individualni razgovori sa roditeljima (17.40 - 18.30)

UTORAK, 21.3.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Matematika: Oduzimanje brojeva (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Ljubavna pesma", Milovan Danojlić (Čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Priroda i društvo: Kretanje tela po putanji (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko v./Verska n.

SREDA, 22.3.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Srpski jezik: "Baš čelik", narodna bajka - čitanje u nastavcima (Čitanka, sveska)

Engleski jezik:    / Individualni razgovori sa roditeljima (14.50-15.35)

Matematika: Oduzimanje brojeva (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Note i tonovi, visina i trajanje (udžbenik, notna sveska)

Individualni razgovori sa roditeljima (17.40 - 18.30)

ČETVRTAK, 23.3.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Matematika: Sabiranje i oduzimanje (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Baš čelik", narodna bajka - čitanje u nastavcima (Čitanka, sveska)

Digitalni svet: udžbenik, sveska

Priroda i društvo: Kada telo pada, na njega deluje Zemljina teža (udžbenik, sveska, Radna sveska)

Individualni razgovori sa roditeljima (17.40 - 18.30)

PETAK, 24.3.2023.   Nastava traje od 14.00 do 18.25

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: "Baš čelik", narodna bajka - čitanje u nastavcima (Čitanka, sveska)

Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Jačina tona (udžbenik, notna sveska, sveska)

Engleski jezik:   / Individualni razgovori sa roditeljima (17.40 - 18.30)

 

25.NEDELJA, 6.-10.3.2023. POPODNEVNA SMENA

U toku vikenda:

-Matematika (za ponedeljak): rešiti preostale zadatke u udbeniku (Zavisnost količnika od deljenika i delioca), naučiti definicije o zavisnosti proizvoda od činilaca i količnika od deljenika i delioca (važno je da znate da ih primenite na primerima)

-Matematika (za utorak): Uvežbavati množenje i deljenje trocifrenih brojeva jednocifrenim i deljenje sa ostatkom (kao priprema za proveru znanja koja će biti u sredu.

Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim

Množenje trocifrenih brojeva jednocifrenim  Množenje trocifrenog broja jednocifrenim2

Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim1    Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim2

-Srpski jezik (ponedeljak): Odgovoriti na zadatke zapisane na listiću (sveska) vezane za obrađenu pesmu.

-Priroda i društvo (za utorak): Obnoviti naučeno o orijentaciji u prirodi, planu naselja, geografskoj karti i orijentaciji u vremenu (vremenske odrednice, lenta vremena, život nekad i danas, istorijskim izvorima prošlosti (usmeni, pisani, materijalni, audio-vizuelni).  Koristite zapis iz sveske za obnavljanje.

Pitanja kao pomoć pri učenju

PONEDELJAK, 6.3.2023. Nastava traje od 13.15 do 16.40

Srpski jezik: "Šta je najveće", Miroslav Antić (Čitanka, sveska)

Matematika: Zavisnost proizvoda od činilaca; Zavisnost količnika od deljenika i delioca (udžbenik, sveska)

Likovna kultura (2 časa): Za tebe moja mila (zaštita za sto, tegla, papir u boji, makaze, lepak)

UTORAK, 7.3.2023. Nastava traje od 13.15 do 16.40

Priroda i društvo: Orijentacija u prostoru i vremenu - provera znanja (sveska, Radna sveska)

Građansko v./Verska n.

Matematika (dva časa): Priprema za proveru znanja (sveska, udžbenik)

SREDA, 8.3.2023. Nastava traje od 13.15 do 16.40

Matematika: PROVERA ZNANJA

Srpski jezik: Tebi, moja majko - pišemo stihove (sveska)

Engleski jezik:

ČOS:

ČETVRTAK, 9.3.2023. Nastava traje od 14.00 do 16.00

Matematičko tačmičenje "Misliša" od 12.00 do 13.30 (Učenici koji učestvuju treba da budu u školi u 11.40)

Srpski jezik: Neupravni govor (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Priroda i društvo: Znamenite ličnosti - predstavljanje (prezentacija, plakat ili pametna fascikla)

Matematika: Pismeno sabiranje brojeva (udžbenik, sveska)

PETAK, 10.3.2023. Nastava traje od 13.15 do 15.35

Srpski jezik: Upravni i neupravni govor (sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Sabiranje brojeva ( sveska)

24.NEDELJA, 27.2.-3.3.2023. PREPODNEVNA SMENA

U toku vikenda:

- Sekcija: Dovršiti predstavljanje Egipta, kroz prezentaciju, plakat ili pametnu fasciklu (po izboru)

Tutankamonovo blago     Putovanje unutar piramide u Gizi

-Srpski jezik: Listić u svesci (porodični zadatak), ukoliko roditelji imaju vremena, volje i želje da rešavaju

-Matematika: Dovršiti zadatak iz udžbenika, str.25 (zadatak - detelina) u svesci, pa rešenja upisati u udžbenik.

- Priroda i društvo (za utorak): Radna sveska (preostali zadaci), pažljivo pročitati lekciju "Život nekad i sad".     Igrica sa pitanjima za obnavljanje gradiva

-Digitalni svet (za četvrtak): Rešiti zadatke u udžbeniku, str.72.-73.

-Muzička kultura (za petak): Sviranje pesme "Mi idemo preko polja" i pevanje pesme "Ersko kolo".

Napomena: Učenici koji idu na takmičenje "Misliša" rešavaju zadatke iz zbirke (na papirima koje ste dobili). Potrudite se da rešite što više zadataka.

PONEDELJAK, 27.2.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Srpski jezik: Narodne umotvorine - zagonetke i poslovice (Radna sveska, sveska)

Matematika: Deljenje trocifrenog jednocifrenim brojem (udžbenik, sveska)

Likovna kultura: Osmomartovske čestitke (papir u boji po želji i ostali materijal po želji da se čestitka ukrasi, lepak, makaza, zaštita za sto)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Predstavljanje Egipta (prezentacije, plakati ili pametne fascikle)

UTORAK, 28.2.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Srpski jezik: Razgovaramo (Gramatika Radna sveska, sveska)

Matematika: Deljenje trocifrenog jednocifrenim brojem (udžbenik, sveska)

Napomena: Čas matematike će održati učiteljica, kakdidat za polaganje za licencu.

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Priroda i društvo: Život nekad i sad - razgovor o naučenom (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko v./Verska n.:

SREDA, 1.3.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: Upravni govor (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Deljenje trocifrenog jednocifrenim brojem (udžbenik, sveska)

ČOS: Čini dobro-ne kaj se, čini zlo-nadaj se!

Dopunska nastava iz matematike/ Misliša:(peti čas)

ČETVRTAK, 2.3.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: Upravni govor (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Matematika: Zavisnost proizvoda od promene činilaca (udžbenik, sveska)

Digitalni svet: Provera naučenog (sveska, udžbenik)

Priroda i društvo: Kako saznajemo podatke iz prošlosti (udžbenik, Radna sveska,sveska)

Misliša(peti čas)

PETAK, 3.3.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: "Šta je otac", Dragan Lukić (Čitanka, sveska)

Matematika: Zavisnost proizvoda od promene činilaca (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Sviranje pesme "Mi idemo preko polja", pevanje pesme "Ersko kolo", obrada pesme "Farba Mića vrata" (notna sveska, metalofon, udžbenik)

Engleski jezik:

22.NEDELJA, 13./14.2.2023. PREPODNEVNA SMENA


U toku vikenda:

- Srpski jezik: Radna sveska, str.52.-53.

-Matematika: Rešiti zadatke sa listića. Obavezno ponoviti tablicu deljenja!

-Priroda i društvo: Ponoviti naučeno o planu naselja i geografskoj karti (koristi zapis iz sveske i udžbenika). Uneti kartografske boje (obojiti) nemu kartu Srbije.


PONEDELJAK, 13.2.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35


Srpski jezik: Jezičke igre (Radna sveska, sveska, časopis "Mali vitez")

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Množenje trocifrenih i dvocifrenih brojeva jednocifrenim (sveska, udžbenik)

Domaći zadatak: Utvrditi tablicu deljenja igrica

Likovna kultura: voštane bojice, flomasteri, blok, zaštita za sto


UTORAK, 14.2.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25


Srpski jezik: Jezičke igre (Radna sveska, sveska, časopis "Mali vitez")

Priroda i društvo: Orijentacija u vremenu (udžbenik, sveska, Radna sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Građansko v./verska n.

Matematika: Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim (udžbenik, sveska)

Napomena: Čas će održati učiteljica koja polaže ispit za licencu.


OD SREDE, 15.2.2023. DO NEDELJE, 19.2.2023. - MINI RASPUST


U toku raspusta srediti Čitalačke dnevnike koje ćete doneti na pregled kada krenemo sa radom. Koristeći pretraživače, naći zanimljive informacije o Turskoj i Indiji.


21.NEDELJA, 6.-10.2.2023. POPODNEVNA SMENA

U toku vikenda:

-Srpski jezik: Pažljivo pročitati odlomke iz romana "Zlatno jagnje" (Čitanka)

-Likovna kultura: Dovršiti rad "Mačke" i doneti u ponedeljak (ocenjivanje)

-Priroda i društvo:Naučiti lekcije vezane za plan naselja i odgovoriti na zadatak u Radnoj svesci,


PONEDELJAK, 6.2.2023. Nastava počinje u 14.00 i traje do 18.25


Dodatna nastava iz matematike (13.30) - analiza zadataka sa takmičenja

Srpski jezik: "Zlatno jagnje", Svetlana Velmar Janković (Čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Množenje i deljenje zbira i razlike brojem (udžbenik, sveska)

Likovna kultura: Zamak / Dvorac (blok, materijal po želji)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Japan


UTORAK, 7.2.2023. Nastava počinje u 14.00 i traje do 18.25


Matematika: Množenje jednocifrenog i dvocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Zlatno jagnje", Svetlana Velmar Janković (Čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Priroda i društvo: Orijentacija pomoću geografske karte (udžbenik, geografska karta Srbije-dobijena uz udžbenik, sveska)

Građansko v./Verska n.


SREDA, 8.2.2023. Nastava počinje u 14.00 i traje do 17.35


Pretčas: Dopunska nastava iz matematike

Matematika: Množenje jednocifrenog i dvocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Engleski jezik:

Srpski jezik: Analiza sastava "Tada sam se baš uplašio/la" (sastav u svesci)

ČOS:


ČETVRTAK, 9.2.2023. Nastava traje od 14.00 i traje do 17.35

 

Srpski jezik: Narodne umotvorine (sveska)

Matematika: Množenje jednocifrenog i trocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Digitalni svet:

Priroda i društvo: Orijentacija u prostoru-plan naselja, geografska karta (udžbenik, Radna sveska, geografska karta, sveska)


PETAK, 10.2.2023. Nastava traje od 14.00 i traje do 18.25


Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: Pisanje naziva knjiga, časopisa i novina i naziva škola (Gramatika, sveska, Radna sveska) test

Matematika: Množenje jednocifrenog i trocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Pevanje pesme "Falila mi se", Ton i nota RE (udžbenik, notna sveska)

Engleski jezik:


20.NEDELJA, 30.1.-3.2.2023. PREPODNEVNA SMENA

Napomena: Obavezno svakodnevno nositi najnoviji broj časopisa "Mali vitez". Od srede počinjemo da koristimo udžbenik iz matematike, 3.deo.

PONEDELJAK, 30.1.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Srpski jezik: "Doživljaji mačka Toše", Branko Ćopić (sveska, lektira (ko ima))

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Množenje i deljenje sa 10 i 100; Zamena mesta i združivanje činilaca; Množenje i deljenje desetica i jednocifrenog broja - priprema za proveru znanja (sveska, udžbenik)

Likovna kultura (dva časa): (tempere, četkice, čaša, paleta, zaštita za sto, blok)


UTORAK, 31.1.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Matematika: Množenje i deljenje sa 10 i 100; Zamena mesta i združivanje činilaca; Množenje i deljenje desetica i jednocifrenog broja-provera znanja (sveska)

Srpski jezik: "Doživljaji mačka Toše", Branko Ćopić (sveska, lektira (ko ima))

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Priroda i društvo: Orijentišemo se pomoću plana naselja (sveska, udžbenik, Radna sveska)

Građansko v./Verska n.:


SREDA, 1.2.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: "Doživljaji mačka Toše", Branko Ćopić (sveska, lektira (ko ima))

Engleski jezik:

Matematika: Množenje zbira i razlike brojem (sveska, udžbenik, 3.deo)

ČOS: Gledamo film

Dodatna nastava iz matematike: priprema za Opštinsko takmičenje (sveska)


ČETVRTAK, 2.2.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Matematika: Množenje zbira i razlike brojem (sveska, udžbenik, 3.deo)

Srpski jezik: Naučili smo iz pravopisa - sistematizacija (sveska, Radna sveska)

Digitalni svet: Korišćenje tuđih digitalnih materijala; Pametni digitalni uređaji (sveska, udžbenik)

Priroda i društvo: Orijentacija pomoću plana naselja (sveska, udžbenik, Radna sveska)

Dodatna nastava iz matematike: priprema za Opštinsko takmičenje (sveska)


PETAK, 3.2.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: Naučili smo u prvom polugodištu - gramatika, pravopis, književnost - sistematizacija (sveska, Radna sveska)

Matematika: Deljenje zbira i razlike brojem (sveska, udžbenik, 3.deo)

Muzička kultura: Ton i nota FA (udžbenik, notna sveska)

Engleski jezik:

19.NEDELJA, 23.-26.1.2023., POPODNEVNA SMENA


PONEDELJAK, 23.1.2023. Nastava traje od 14 do 17.35

Srpski jezik: Dogodilo mi se na zimskom raspustu - govorna vežba (sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Zamena mesta i združivanje činilaca (udžbenik, sveska)

Likovna kultura: Sveti Sava (blok, krede u boji, zaštita za sto)


UTORAK, 24.1.2023. Nastava traje od 14 do 18.25

Matematika: Množenje jednocifrenog broja i desetica (sveska, udžbenik)

Srpski jezik: Podela reči na kraju reda (sveska, Gramatika, Radna sveska)   Rok azbuka

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Građansko v./Verska n. 

Priroda i društvo: Glavne strane sveta, orijentacija u prirodi - obnavljanje (sveska, udžbenik, Radna sveska)


SREDA, 25.1.2023. Nastava traje od 14 do 17.35

Srpski jezik: Pisanje suglasnika J (sveska, Gramatika, Radna sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Deljenje desetica jednocifrenim brojem (sveska, udžbenik)

ČOS: 


ČETVRTAK, 26.1.2023. Nastava traje od 12.25 do 15.35


Gledanje priredbe

Matematika: Množenje i deljenje jednocifrenog broja i desetica - utvrđivanje (sveska, udžbenik)

Srpski jezik: "Sveti Sava i seljak bez sreće", narodna pripovetka (sveska, Čitanka, Radna sveska)

Priroda i društvo: Orijentacija u prirodi, strane sveta (sveska)


PETAK, 27.1.2023. ŠKOLSKA SLAVA SVETI SAVA - NENASTAVNI DAN18.NEDELJA, 26.-30.12.2022. POPODNEVNA SMENA

Domaći zadatak za:

Ponedeljak:

Matematika: Rešiti zadatke na listiću (sveska)

Srpski jezik: Napisati sastav na temu "Moja bajka"


Srpski jezik (do srede): Završiti zapis o knjizi "Bambi" u čitalačkom dnevniku i doneti na pregled.


Četvrtak: 

Sekcija: Srediti svesku za sekciju za pregled

Muzička kultura: Uredno prepisati notni zapis  za pesmicu "Grožđe" iz udžbenika,str.41. u notnu svesku (važi za one koji to nisu pravilno prepisali na prethodnom času.


Napomena: Svakodnevno nositi sportsku opremu. U toku ove sedmice će biti novo testiranje u preskakanju vijača (obaveštavam čim budem znala tačan termin)


PONEDELJAK,26.12.2022. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Srpski jezik: Moja bajka-čitanje i analiza domaćeg zadatka (sveska)

Fizičko vaspitanje: Sportska oprema

Matematika:Deljenje brojevima 10 i 100 (udžbenik, sveska)

Likovna kultura: Zimska idila (blok, šestar, flomasteri i voštane bojice, vata, zaštita za sto, lepak makaze)


UTORAK, 27.12.2022. Nastava traje od 14.00 do 17.35 

Dodatna nastava iz matematike (pretčas)

Srpski jezik: Pisanje naziva praznika (sveska, Radna sveska)

Priroda i društvo: Orijentacija u prostoru (glavne strane sveta) (sveska, udžbenik)

Srećni čas: Naše igračke, naša zabava (igračke po želji)

Učešće na Humanitarnom bazaru od 17 do 17.30 - Naše čestitke, rukotvorine...


SREDA, 28.12.2022. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Proba folklora ( od 13h )

Testiranje - preskakanje vijače (sportska oprema, vijača-ko ima)

Srpski jezik: "Zima", Dušan Vasiljev (Čitanka, sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska

Matematika: Množenje i deljenje sa 10 i 100 (udžbenik, sveska)

ČETVRTAK,29.12.2022. Nastava traje od  14.00 do 17.35

Dodatna nastava iz matematike (pretčas)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Turska (sveska)

Muzička kultura: Tonovi i note DO, MI i SOL (visina i dužina note), pevanje pesme "Grožđe" (udžbenik, notna sveska)

Priroda i društvo: Orijentacija u prirodi (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Gledanje crtanih filmova inspirisanih bajkama Braće Grim

PETAK, 30.12.2022. Nastava traje od 13.15 do 16.15

Engleski jezik: ne morate da nosite knjige

Naše novogodišnje želje

Maskenbal, žurka i razmena poklona

17.NEDELJA - 19.-23.12.2022. PREPODNEVNA SMENA

Domaći zadaci za:

Ponedeljak:

Srpski jezik: Odgovoriti na zadatke zapisane na listiću (priprema za proveru znanja)

Matematika: Ponoviti naučeno o krugu i kružnici (uočavanje i crtanje), paralelnim i normalnim pravama (uočavanje i crtanje), uglovi (uočavanje i crtanje)

Četvrtak: 

Matematika: Ponoviti tablice množenja i deljenja

Petak:

Srpski jezik: Opisati omiljeni deo knjige "Bambi" i ilustrovati.


PONEDELJAK:

Srpski jezik: Vrste reči - provera znanja (sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Krug i kružnica, paralelne i normalne prave, uglovi - uočavanje i crtanje (obavezno nositi šestar, trougaonik i lenjir (ili dva trougaonika), sveska)

Likovna kultura: Novogodišnja čestitka (papir u boji (tvrđi), materijal po izboru za ukrašavanje čestitke, makaze, lepak)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Japan

UTORAK:

Matematika: Krug i kružnica, paralelne i normalne prave, uglovi - uočavanje i crtanje (obavezno nositi šestar, trougaonik i lenjir (ili dva trougaonika), sveska)

Srpski jezik: Bajke Braće Grim - Trnova Ružica (Čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Priroda i društvo: Zaštitimo se (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko v./Verska n.:

SREDA:

Srpski jezik: Bajke Braće Grim - Pčelinja matica i Bremenski muzikanti (lektira, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Krug i kružnica, paralelne i normalne prave, uglovi - uočavanje i crtanje - provera znanja (sveska, šestar, trougaonik i lenjir (ili dva trougaonika))

ČOS: Proba priredbe

Dodatna nastava iz matematike:

ČETVRTAK:

Matematika: Množenje broja 10 i brojem 10 (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Bajke Braće Grim - Šest labudova (lektira, Radna sveska, sveska)

Digitalni svet:

Priroda i društvo: Orijentacija, glavne strane sveta (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Dodatna nastava iz matematike:

PETAK:

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Množenje broja 100 i brojem 100 (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Gledamo animirane filmove po bajkama Braće Grim (lektira, Radna sveska, sveska,čitalački dnevnik)

Napomena: Doneti Čitalački dnevnik na pregled (omiljeni deo knjige "Bambi" i ilustracija)

Muzička kultura: "Kukavica", B. Stančić, tonovi i note MI i SOL (udžbenik, notna sveska, sveska)

Engleski jezik:

16.NEDELJA - 12.-16.12.2022. POPODNEVNA SMENA


Obaveze:


- Do četvrtka obavezno završiti čitanje knjige "Bambi", Feliks Salten.


Ponedeljak:

Matematika: Rešiti zadatke zapisane na listiću i zalepiti u svesku.

Srpski jezik: Ponoviti naučeno o vrstama reči.

Utorak:

Priroda i društvo: Obnoviti naučeno o kultivisanim kopnenim životnim zajednicama (njiva, povrtnjak, voćnjak i park). 

Četvrtak:

Digitalni svet: Do srede poslati na meil [email protected] prezentaciju na izabranu temu, po želji.


PONEDELJAK, 12.12.2022. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Srpski jezik: Vrste reči - vežbanje (Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Međusobni odnos pravih, paralelne prave (crtanje), uglovi, vrste uglova (sveska, šestar, trougaonik, lenjir)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Kina (predavanje će održati Bojana i Nemanja)

Likovna kultura: Zmaj  (voštane bojice, flomasteri, drvene bojice - po želji, blok, zaštita za sto)


UTORAK, 13.12.2022. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Matematika: Međusobni odnos pravih, paralelne prave (crtanje), uglovi, vrste uglova (sveska, šestar, trougaonik, lenjir)

Srpski jezik: Vrste reči - vežbanje (časopis, sveska)

Priroda i društvo: Kultivisane kopnene životne zajednice (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srećni čas: Proba priredbe (tekstovi)


SREDA, 14.12.2022. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dopunska nastava iz srpskog jezika (pretčas): Vrste reči

Matematika: Normalne prave (udžbenik, sveska, šestar, lenjir, trougaonik)

Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska

Srpski jezik: "Izokrenuta priča", Branko Ćopić (Čitanka,  sveska)

ČOS: Proba priredbe (tekstovi)


ČETVRTAK, 15.12.2022. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dodatna nastava iz matematike (pretčas): Analiza zadataka sa školskog takmičenja

Srpski jezik: Izokrenuta priča - vrati reči na svoje mesto (Radna sveska, sveska)

Matematika: Normalne prave (udžbenik, sveska, šestar, lenjir, trougaonik)

Digitalni svet: Pravimo prezentacije - teme: Imenice, Pridevi, Brojevi, Glagoli, Lične zamenice, Šume, Livade i pašnjaci, Bare i jezera, Reke i potoci, Njive i povrtnjaci, Voćnjaci i parkovi (po izboru - rad u paru)

Priroda i društvo: Čuvamo životne zajednice (udžbenik, sveska)


PETAK, 16.12.2022. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Crtanje normalnih pravih (udžbenik, sveska, šestar, lenjir, trougaonik)

Srpski jezik: "Bambi", Feliks Salten (sveska za čitalački dnevnik, knjiga-ako imate kod sebe)

Muzička kultura: Tonovi i note SOL i MI (udžbenik, notna sveska)15.NEDELJA - 5.-9.12.2022. PREPODNEVNA SMENA

Obaveze:

Ponedeljak:

Matematika: Rešiti zadatke sa listića u svesku (uvežbati crtanje kružnica pomoću šestara), Naučiti definicije: krug, kružnica, poluprečnik, prečnik, centar.

OBAVEZNO NOSITI PRIBOR ZA CRTANJE (šestar, lenjir, trougaonik) SVAKOG DANA U TOKU NEDELJE.

Srpski jezik: Ponoviti sve što smo učili o glagolima (radnja/stanje/zbivanje, glagolska vremena, potvrdni i odrični oblik glagola, lice i broj glagola)

Likovna kultura: Poneti voštane bojice, malo vate, lepak, makaze

Utorak:

Priroda i društvo: Ponoviti naučeno o kultivisanim životnim zajednicama, povrtnjacima i njivama. Pronaći sličice ili nacrtati po nekoliko vrsta povrća i žitarica.

Srpski jezik: Pripremati se za proveru znanja - glagoli.

Sreda: 

ČOS: Razmisliti o tome šta je to nasilje, vršnjačko nasilje i kako ga sprečiti.

Četvrtak: 

Digitalni svet: Uvežbavanje pravljenja prezentacije

Objašnjenje: Možete napraviti prezentaciju od nekoliko slajdova na različite teme (npr. životne zajednice, vrste reči i sl.). Probajte i da animirate slajdove. Ko bude zadovoljan svojim radom, može mi poslati prezentaciju na meil [email protected] 

Petak:

Muzička kultura: Uvežbavanje pisanja violinskog ključa (notna sveska, po dva reda) i naučiti šta je linijski sistem i violinski ključ.


Napomena: U ponedeljak ćemo znati tačnu vremensku artikulaciju za utorak, tj. kada gledamo film, a kada imamo časove.


PONEDELJAK, 5.12.2022.Nastava traje do 12.25

Srpski jezik: Glagoli (priprema za proveru znanja (Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Crtanje kruga i kružnice - vežbanje (udžbenik, sveska)

Likovna kultura: U susret zimi i praznicima (voštane bojice, blok, vata, makaze, lepak, zaštita za sto)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Rusija (predavanje - Milica i Irena)


DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE-priprema za školsko takmičenje (od 12.25 do 13.00)


UTORAK, 6.12.2022. Nastava traje do 12.25

Srpski jezik: Glagoli - provera znanja (časopis "Mali vitez")

Matematika: Međusobni položaj pravih, paralelne prave (udžbenik, sveska, šestar, lenjir, trougaonik)

Priroda i društvo: Kultivisane životne zajednice, povrtnjak i njiva-kratka provera, Voćnjak i park (udžbenik, sveska)

Gledanje filma - dugometražna bajka za decu

Napomena: Tačna satnica časova i gledanja filma će se znati u ponedeljak


DODATNA IZ MATEMATIKE-priprema za školsko takmičenje (pola sata nakon završetka redovne nastave)


SREDA, 7.12.2022. Nastava traje do 11.35

Matematika: Crtanje paralelnih pravih (udžbenik, sveska, lenjir, trougaonik, šestar)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Srpski jezik: "Čardak ni na nebu, ni na zemlji", narodna bajka (Čitanka, sveska)

ČOS: Vršnjačko naselje i kako ga sprečiti


DODATNA IZ MATEMATIKE: Priprema za školsko takmičenje


ČETVRTAK, 8.12.2022. Nastava traje do 11.35

Srpski jezik: "Čardak ni na nebu, ni na zemlji", narodna bajka-grupni rad (Čitanka, sveska)

Matematika: Crtanje paralelnih pravih (udžbenik, sveska, lenjir, trougaonik)

Digitalni svet: vežbanje - PPT

Priroda i društvo: Kultivisane životne zajednice - obnavljanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)


DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE-priprema za školsko takmičenje iz matematike (od 11.35 do 12.25)


PETAK, 9.12.2022.

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Ugao (udžbenik, sveska, lenjir, trougaonik)

Srpski jezik: Pravopis - vežbanje (sveska, časopis "Mali vitez")

Muzička kultura: Ton i nota SOL (udžbenik, notna sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska


Napomena: Učenici koji idu na školsko takmičenje iz matematike dolaze u školu od trećeg časa jer je takmičenje od 12.00 do 14.0014.NEDELJA, 28.11.-2.12.2022. POPODNEVNA SMENA

Obaveze:

Ponedeljak

Matematika: Rešiti zadatke zapisane na listiću (sveska)

Likovna kultura/PID: Pripremiti materijal za grupni rad (Životne zajednice) u zavisnosti koju životnu zajednicu je potrebno predstaviti. 

Napomena: Plakat treba da obuhvata: definiciju životne zajednice i kratak opis, biljni i životinjski svet, značaj, zaštita, lanac ishrane.

Sekcija: Dovršiti pametne fascikle (Italija/ Grčka)

Utorak

Srpski jezik: U čitalački dnevnik napisati početnu stranu za novi roman  "Bambi", Feliks Salten (naziv romana i autora i ilustracija te strane). Na sledećoj strani prepisati biografiju pisca, Feliks Salten.

Priroda i društvo: Ponoviti naučeno o barama, jezerima i rekama.

Sreda:

Matematika: Provera znanja - Sabiranje i oduzimanje brojeva i zavisnost zbira od sabiraka i zavisnost razlike od umanjenika i umanjioca.

PONEDELJAK, 28.11.2022. Nastava traje od 14.oo do 18.25

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: Glagoli (Gramatika, sveska)

Matematika: Zavisnost razlike od umanjenika i umanjioca (udžbenik, sveska)

Likovna kultura/PID: Predstavljamo vam životne zajednice Materijal za grupni rad, makaze, lepak, zaštita za sto

Napomena: Pojedinačan rad i zalaganje svakog člana grupe ocenjivaće ostali članovi grupe.

Sekcija "Sa decom oko sveta": Italija /Grčka - predstavljanje pametnih fascikli.


UTORAK, 29.11.2022. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Matematika: Priprema za proveru znanja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Lica i broj glagola (Gramatika, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Priroda i društvo: Vodene životne zajednice - desetominutna vežba,  Prirodne kopnene i vodene zajednice - obnavljanje i ocenjivanje (Radna sveska, sveska)   Prirodne životne zajednice - igrica

Građansko v./Verska n.:


SREDA, 30.11.2022. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dodatna nastava iz matematike (pretčas)

Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva do 1000; Zavisnost zbira od promene sabiraka i razlike od umanjenika i umanjioca (/)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Srpski jezik: Lica i broj glagola (Gramatika, sveska)

ČOS: Tekstovi D. Radovića (uvežbavanje)


ČETVRTAK, 1.12.2022.

Dopunska nastava iz matematike (pretčas)

Srpski jezik: "Kornjača i zec", Ezop (Čitanka, Radna sveska, sveska)

Matematika: Kružnica i krug (udžbenik, sveska, šestar)

Digitalni svet:

Priroda i društvo: Njive, povrtnjaci i voćnjaci (udžbenik, sveska)


PETAK: 2.12.2022.

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Crtanje kruga i kružnice (udžbenik, sveska, šestar)

Srpski jezik: "Kornjača i zec", Ezop (Čitanka, Radna sveska, sveska)  

Kornjača i zec - slagalica

Ezop "Kornjača i zec" - igrica

Muzička kultura: Linijski sistem, violinski ključ (udžbenik, notna sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

13.NEDELJA, 21.-25.11.2022. PREPODNEVNA SMENA

Obaveze:

Dovršiti matematičke zadatke u časopisu i pročitati tekstove o biljkama životnih zajednica (Mali vitez)

Srpski jezik (ponedeljak): Napisati u svesci utiske o predstavi koju smo gledali , kao i ilustrovati. Pročitati odlomak iz romana "Hajdi" (Čitanka).

Matematika (ponedeljak): Rešiti zadatke zapisane na listiću (sveska)

Sekcija (ponedeljak): Napraviti pametnu fasciklu o izabranoj državi (Italija ili Grčka)

Priroda i društvo (utorak): Naučiti lekciju "Livade i pašnjaci", nacrtati lanac ishrane i obnoviti prethodne dve lekcije (Žitotne zajednice, Šume). Pri učenju obavezno koristite tekstove koje sam vam dala i pitanja koja smo zapisali u svesku. 

Napomena: Časopis nositi svakodnevno.

Svakodnevno ćemo uvežbavati recitovanje i izvođenje dramskih tekstova (Duško Radović)PONEDELJAK, 21.11.2022. Nastava traje od 8.00 do 10.40

Srpski jezik: "Hajdi", Johana Špiri (Čitanka, sveska)

Matematika: Sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva-samostalni rad na času (sveska, udžbenik)

Likovna kultura: Znamenitosti Grčke ili Italije (voštane bojice, blok, zaštita za sto)

Deset zanimljivosti o Italiji    Italija 1         3      4      Krivi toranj u Pizi

 Pedeset zanimljivosti o Grčkoj     Grčka    2    3     4     5     6


UTORAK, 22.11.2022. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva do 1 000 -samostalan rad na času(udžbenik, sveska)

Napomena: Na osnovu samostalnog rada u ponedeljak i utorak upisaću ocenu u ednevnik.

Srpski jezik: "Hajdi", Johana Špiri (Čitanka, sveska)  animirani film     Hajdi  - puzle

Domaći zadatak: Napisati sastav na temu "Moj omiqeni junak/junakinja iz priče, romana ili filma

Napomena: Pročitajte primere opisa likova (U knjizi stanuju junaci) koje su pisali đaci prethodne generacije mojih đaka. Možda vam pomogne kao ideja.

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Priroda i društvo: Livade i pašnjaci - petominutna vežba, Vodene životne zajednice - bare i jezera (udžbenik, sveska)   

Vodene životne zajednice - priroda i društvo za III razred (deo vezan za bare i jezera)

Dečije prezentacije:

Reke, bare i jezera, Elena Eskić

Građansko v./Verska n.: 


SREDA, 23.11.2022. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: Moj omiljeni junak/junakinja iz priče ili filma-čitanje i analiza domaćeg zadatka (sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Matematika: Zavisnost zbira od promene sabiraka. Stalnost zbira (udžbenik, sveska)

ČOS: Zaštita od trgovine ljudima

Dopunska nastava iz srpskog jezika (peti čas)


ČETVRTAK, 24.11.2022. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: Lične zamenice - vežbanje i priprema za proveru znanja (sveska, Radna sveska) i uvežbavanje tekstova D. Radovića

Napomena: Kratko podsećanje uz dečju prezentaciju - Lične zamenice, Mina Smoljanović

Matematika: Zavisnost zbira od promene sabiraka. Stalnost zbira (udžbenik, sveska)

Digitalni svet: udžbenik

Priroda i društvo: Vodene životne zajednice - reke (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Dodatna nastava iz matematike (peti čas)


PETAK, 25.11.2022. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: Lične zamenice - provera znanja (Radna sveska)

Matematika: Zavisnost razlike od umanjenika i umanjioca. Stalnost razlike (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: "Život pun lepote",pesme (udžbenik, sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveske

12.NEDELJA, 14.-18.2022. POPODNEVNA SMENA

Obaveze:


Srpski jezik (ponedel​jak): Pročitati tekst o oposumima, pročitati delove teksta "Od čitanja se raste" (četvrtak, petak i subota) i odgovoriti na pitanja (listiće sa pitanjima zalepiti u svesku i odgovoriti pismeno) i ilustrovati svaki od obrađenih dana (male ilustracije kod svakog dana).


Priroda i društvo (utorak): Naučiti lekciju o životnim zajednicama. Pažljivo pročitati lekciju u udžbeniku i obavezno proučiti zapis iz sveske. Radna sveska, str.44.

Napomena: Obavezno pogledajte ove video zapise jer će vam pomoći da bolje savladate lekciju.

Odnosi među živim bićima i lanac ishrane 

 Lanac ishrane, Nađa Miković


Srpski jezik (sreda): Uvežbati tekstove Duška Radovića (svoju ulogu, tekst ili pesmicu).


Digitalni svet (četvrtak): Prouči lekciju "Obrada slike" (udžbenik,str.44.-47.) Koristite objašnjenja iz udžbenika kako bi vežbali na računaru.  Pomoć: video 1    video 2     slika - lanac ishrane (preuzeti je i na njoj vežbati obradu slike)


Muzička kultura (petak): Naučiti pesmu "U Budimu gradu" (možete koristi i audio zapis iz eudžbenika).

PONEDELJAK, 14.11.2022. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: "Od čitanja se raste", Jasminka Petrović (Čitanka, sveska)

Matematika: Oduzimanje dvocifrenog od trocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Otiskivanje (listovi (sa drveća) različitih oblika, salvete, štapići za uši, tempere, četkice, paleta, čaša, zaštita za sto)


UTORAK, 15.11.2022. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Matematika: Oduzimanje dvocifrenog od trocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Od čitanja se raste", Jasminka Petrović (Čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Priroda i društvo:  Životne zajednice i lanac ishrane - petominutna vežba, Kopnene životne zajednice - šuma (udžbenik, Radna sveska, sveska)  

Prilog: đačke prezentacije:

Kopnena životna staništa - Šuma, Nađa Miković

Šuma - životna zajednica, Milena Rosić

Šuma,  Maša Perepeliuc

Građansko v./Verska n.:


SREDA,16.11.2022. Nastava traje od 14.00 do 17.35


Srpski jezik: Lične zamenice (Gramatika, sveska)

Matematika: Oduzimanje dvocifrenog /stotine od trocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Engleski jezik:

ČOS: Uvežbavanje recitovanja, glume i pevanja pesama


ČETVRTAK, 17.11.2022. Nastava traje od 14.00 do 17.35


Dodatna nastava iz matematike (pretčas)

Matematika: Oduzimanje trocifrenih brojeva (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Lične zamenice (Radna sveska, sveska)  igrica1    igrica2

Digitalni svet: Obrada slike / praktičan rad (udžbenik)

Priroda i društvo: Šuma-petominutna vežba, Kopnene životne zajednice - livade i pašnjaci (udžbenik, sveska)

Prilog: đačke prezentacije

Livade i pašnjaci, Tara Ostojić


PETAK, 18.11.2022. Nastava traje od 12.40 do 16.40


Srpski jezik: Gledanje pozorišne predstave i razgovor o predstavi (sveska)

Matematika: Oduzimanje trocifrenih brojeva (udžbenik, sveska)
11.NEDELJA 7.-10.11.2022. PREPODNEVNA SMENA

Obaveze:

Matematika (ponedeljak): Rešiti zadate zadatke u udžbeniku.

Srpski jezik (ponedeljak): Odgovoriti na pitanja (listić u svesci) i ponoviti naučeno o pridevima.

Priroda i društvo (utorak): Obnoviti lekcije vezane za vodu (stanja vode i kruženje vode u prirodi) i vazduh (svojstva vazduha i merenje temperature vazduha)  Pitanja za pomoć pri učenju


Podsećam vas da je za kraj novembra potrebno pročitati knjigu "Bambi", Feliks Salten (ne Diznijevo izdanje)

PONEDELJAK, 7.11.2022. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Srpski jezik: Pridevi - obnavljanje (sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Sabiranje trocifrenih brojeva (udžbenik, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Slikanje bez četkice - rad u paru (Slamčica, mala plastična viljuška, kliker(ako imate), četkice, tempere, čaša, paleta, blok, zaštita za sto)

UTORAK, 8.11.2022. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Matematika: Sabiranje trocifrenih brojeva (udžbenik, sveska)

Napomena: Čas će održati učitelj/ca koja polaže ispit za licencu.

Srpski jezik: Pridevi - provera znanja (sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Priroda i društvo: Voda i vazduh (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko v./Verska n.: 

SREDA, 9.11.2022. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: "Od čitanja se raste", Jasminka Petrović (Čitanka, sveska)

Matematika: Oduzimanje stotina od trocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Engleski jezik:

ČOS:

Dopunska nastava (peti čas):

ČETVRTAK, 10.11.2022. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Matematika: Oduzimanje stotina od trocifrenog broja (udžbenik,sveska)

Srpski jezik: "Od čitanja se raste", Jasminka Petrović (Čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Životne zajednice (udžbenik, sveska)

Digitalni svet: Obrada sliku u programu za crtanje (udžbenik, sveska)

Dodatna nastava iz matematike (peti čas)


10.NEDELJA 31.10.-4.11.2022. POPODNEVNA SMENA

Obaveze:

Srpski jezik (ponedeljak): Dovršiti zadatke sa listića (sveska) i pripremiti se za čas obrade lektire "Poštovana deco", Dušana Radovića.   obavezno pročitati


Matematika: Igrice za obnavljanje sabiranja i oduzimanja dvocifrenog i trocifrenog broja

                   Mihailovi sabirci      Mihailovo oduzimanje


Priroda i društvo (utorak): Dovršiti započeti tekst i bojenje sličica u svesci i obnoviti poslednje dve lekcije (Stanja vode i kruženje vode u prirodi)         Pitanja za pomoć pri učenju


Srpski jezik (sreda): Uvežbavati pisanje pisanim slovima ćirilice i latinice.


Digitalni svet (četvrtak): Ponoviti teorijski deo (sveska, časopis)

PONEDELJAK,31.10.2022. Nastava počinje u 14.00 i traje do 17.35

Srpski jezik: "Poštovana deco", Dušan Radović (sveska, lektira)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Sabiranje i oduzimanje stotina (udžbenik, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Tople i hladne boje (blok, tempere, četkice, paleta, čaša, zaštita za klupu)   

Osnovne i izvedene boje   Tople i hladne boje   Tople i hladne boje - primeri dečjih radova

UTORAK, 1.11.2022. Nastava počinje u 14.00 i traje do 17.35

Matematika: Sabiranje i oduzimanje stotina (udžbenik 2.deo, sveska)

Srpski jezik: "Poštovana deco", Dušan Radović (sveska, lektira)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Priroda i društvo: Vazduh (udžbenik, Radna sveska, sveska)


SREDA, 2.11.2022. Nastava počinje u 14.00 i traje do 17.35

Srpski jezik: Pravopisna vežba sa diktatom (sveska) 

Napomena: Prvi deo - diktat (pisana slova latinice), Drugi deo - ispravljanje i prepisivanje teksta (pisana slova ćirilice)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Matematika: Sabiranje trocifrenog broja i stotine (udžbenik, 2.deo, sveska)

ČOS: 

ČETVRTAK, 3.11.2022. Nastava počinje u 14.00 i traje do 17.35

Dodatna nastava iz matematike (pretčas):

Matematika: Sabiranje trocifrenog broja i stotine (udžbenik, 2.deo, sveska)

Srpski jezik: "Led se topi", Aleksandar Popović (Čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Merimo temperaturu vode i vazduha (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Digitalni svet: Test (za učenike koji žele da poprave ocene), Vežbanje dosad naučenog (za učenike koji su zadovoljni ocenom)

PETAK, 4.11.2022. Nastava počinje u 14.00 i traje do 18.25

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: "Led se topi", Aleksandar Popović - čitanje dramskog teksta po ulogama (Čitanka, sveska)

Matematika: Sabiranje trocifrenih brojeva - 264+362 (udžbenik, 2.deo, sveska)

Muzička kultura: "U Budimu gradu", S.S. Mokranjac (udžbenik, sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska


9.NEDELJA (24.-28.10.2022.) PREPODNEVNA SMENA

Svakodnevno nositi časopis "Mali vitez".

PONEDELJAK, 24.10.2022. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Srpski jezik: Vrste reči (razvrstavanje)-desetominutna vežba, Pisanje reči ne uz imenice, prideve i glagole (Gramatika, sveska) (slika preuzeta sa interneta)

Nađite mesto za mene (igrica)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Oduzimanje dvocifrenog od trocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Likovna kultura/Sekcija: Predstavljanje Nemačke i Španije - grupni rad (pripremljen materijal za rad u grupi, flomasteri, lepak, makaze, zaštita za sto)

UTORAK, 25.10.2022. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Matematika: Oduzimanje dvocifrenog od trocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Vrste reči i pisanje reči ne uz imenice, prideve i glagole (Radna sveska, sveska, mobilni telefon-ko ima i može da ponese)  Baš znam šta sa NE

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Priroda i društvo: Voda, led i vodena para (udžbenik, sveska, Radna sveska)

Građansko v./Verska nastava: Oblici diskriminacije/


SREDA, 26.10.2022. Nastava traje od 8.00 do 11.35


Srpski jezik: Vrste reči, rod i broj, rečca NE u pisanju - petnaestominutna vežba, Opisivanje (Radna sveska, sveska)

Engleski jezik: 

Matematika: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenog i trocifrenog broja (sveska, udžbenik)

ČOS: Šta je to fer-plej? (sportska oprema)

Dopunska nastava - srpski jezik (peti čas): Vrste reči


ČETVRTAK, 27.10.2022. Nastava traje od 8.00 do 11.35


Matematika: Sabiranje i oduzimanje - priprema za proveru znanja (sveska)

Srpski jezik: Pisanje višečlanih geografskih naziva (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Digitalni svet: Obnavljamo naučeno - petnaestominutna vežba i praktičan rad (sveska, časopis "Mali vitez")

Priroda i društvo: Stanja vode - podsećanje iz drugog razreda petominutna vežba (Agregatna stanja vode), Kruženje vode u prirodi (udžbenik, sveska, Radna sveska)

Dodatna nastava iz matematike (peti čas): sveska


PETAK, 28.10.2022. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: Pisanje višečlanih geografskih naziva (Radna sveska, sveska, mobilni telefon-ko ima i može da ponese)

Matematika: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih i trocifrenih brojeva - provera znanja (/)

Muzička kultura: Pesma"Idu, idu mravi", S.Korunović, G. Tartalja (udžbenik, notna sveska)

Engleski jezik:8.NEDELJA (17.-21.10.2022.) POPODNEVNA SMENA


U toku vikenda odgovoriti na zadatke u Gramatici (srpski jezik). Pronaći i zapisati zanimljivosti o Švedskoj, ilustrovati ili nacrtati. Vežbati preskakanje vijače.

Za utorak ponoviti lekcije iz prirode i društva, vezane za zanimanja ljudi, delatnosti i saobraćaj.

Za četvrtak: Provežbati naučeno o pisanju, promeni i čuvanju teksta u folderu. Možete koristiti zapis iz sveske jer će vam olakšati vežbu. Obnoviti lekcije učene na časovima prirode i društva.

Za petak uvežbavati ritmičke vežbe zapisane u notnoj svesci (tri vežbe) i ponoviti kako zapisujemo osminu, četvrtinu i polovinu nota i pauza.

PONEDELJAK, 17.10.2022. Nastava traje od 14.00 do 18.25


Fizičko vaspitanje: Preventivno-korektivne vežbe (sportska oprema) 

Napomena: Čas će održati studenti i profesori Fakulteta za sport.

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, "Nikad dva dobra", Jovanka Jorgančević (Gramatika, Čitanka, sveska)

Matematika: Oduzimanje jednocifrenog od trocifrenog broja (udžbenik, sveska)-Udžbenike i sveske su deca ostavila u ormarićima.

Likovna kultura: Slobodno crtanje i slikanje - tema po izboru (tempere, četkice, blok, paleta, čaša i zaštita za sto)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Pronašli smo zanimljivosti o Švedskoj (pripremljen zapis u svesci sa ilustracijama ili crtežima)  Švedska      Švedska-33 zanimljive činjenice           Himna Švedske   Zastava Švedske   Grb Švedske


UTORAK, 18.10.2022. Nastava traje od 14.00 do 18.25


Matematika: Oduzimanje desetica (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Rod i broj prideva (Gramatika, sveska)     Ispovest jednog prideva

Fizičko vaspitanje: Preskakanje vijače i odeljenjsko takmičenje u brzom trčanju i skoku u dalj (sportska oprema, vijača-ukoliko imate)

Priroda i društvo: Zanimanja, delatnosti i saobraćaj u mom kraju (Radna sveska, udžbenik, sveska, isečene kartice)

Građansko v./Versko n.: Vrste diskriminacije (fascikla)


SREDA, 19.10.2022. Nastava traje od 14.00 do 17.35


Pretčas: Dopunska nastava iz srpskog jezika: Imenice i pridevi

Srpski jezik: Pridevi, vrste, rod i broj (Gramatika, Radna sveska, sveska)  

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Matematika: Oduzimanje (udžbenik, sveska)

ČOS: Moj radni dan - organizujemo radni dan i slobodno vreme (čas vodi predsednički tim odeljenja)


ČETVRTAK, 20.10.2022. Nastava traje od 14.00 do 17.35


Pretčas: Dodatna nastava iz matematike (sveska)

Matematika: Oduzimanje jednocifrenog od trocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Nikad dva dobra" - scensko izvođenje (Čitanka)

Digitalni svet: Rad sa tekstom - vežbanje (sveska)

Priroda i društvo: Priroda i društvo mog kraja - provera znanja (/)

PETAK, 21.10.2022. Nastava traje od 14.00 do 18.35


Fizičko vaspitanje: Sportski kviz znanja /korelacija srpski jezik, matematika, priroda i društvo (sportska oprema)

Srpski jezik: "Reč dve o Piteru", Ijan Makjuen (Čitanka, sveska)

Matematika: Oduzimanje jednocifrenog od trocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Takt i taktiranje - osmine, četvrtine i polovine nota i pauza (notna sveska, udžbenik)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska7.NEDELJA (10.-14.10.2022.)


PONEDELJAK, 10.10.2022. Nastava traje od 8.00 do 12.25


Srpski jezik: Prisvojni pridevi i njihovo pisanje (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: "Između četiri vatre" (sportska oprema)

Matematika: Sabiranje brojeva (udžbenik, sveska)

Likovna kultura: Završi započeti oblik (blok, tempere, paleta, čaša, četkice za tempere, zaštita za sto)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Predstavljanje Francuske (sveska sa zapisanim tekstom i slikama ili crtežima)


UTORAK, 11.10.2022. Nastava traje od 8.00 do 12.25


Matematika: Sabiranje brojeva (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Opisni i prisvojni (sveska, Radna sveska)

Fizičko vaspitanje: Tehnika istrajnog trčanja (sportska oprema)

Priroda i društvo: Ponavljanje naučenog o zanimanjima i delatnostima, Saobraćaj u mom kraju (udžbenik, sveska)

Građansko v./Verska n.: 


SREDA, 12.10.2022. Nastava traje od 8.00 do 11.35


Srpski jezik: "A zašto on vežba", Dušan Radović(Čitanka, sveska)

Matematika: Sabiranje brojeva (udžbenik, sveska)

Engleski jezik: 

ČOS: Predstavljanje predsedničkih kandidata i drugi krug izbora

Dopunska nastava iz muzičke kulture (peti čas): Osmine i četvrtine nota i pauza, taktiranje i muzički diktat (notna sveska)


ČETVRTAK, 13.10.2022. Nastava traje od 8.00 do 11.35


Matematika: Sabiranje brojeva (udžbenik, sveska)

Srpski jezik:"A zašto on vežba", Dušan Radović-izražajno čitanje dramskog teksta po ulogama (Čitanka, sveska)

Digitalni svet: Čuvanje i otvaranje sačuvane tekstualne datoteke (sveska)

Priroda i društvo:  Saobraćaj i bezbedno ponašanje u saobraćaju (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Dodatna nastava iz matematike (peti čas) : sveska


PETAK, 14.10.2022. Nastava traje od 8.00 do 12.25


Fizičko vaspitanje: Istrajno trčanje (sportska oprema)

Srpski jezik: Gradivni pridevi -  (Gramatika, sveska, Radna sveska)

Matematika: Sabiranje brojeva (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Polovina note i pauze (notna sveska, udžbenik)

Engleski jezik:

6.NEDELJA (3.-7.10.2022.)


Ciljevi Dečije nedelje:


- Skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece

- Ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, i država imaju u zaštiti dece;

- Uticanje na optimalan razvoj dece;

Aktivno učešće dece u donošenju odluka u donošenju odluka koje se njih tiču;

- Pokretanje akcija koje doprinose poboljšanju položaju dece i ostvarivanju njihovih prava.


PONEDELJAK, 3.10.2022. Nastava traje od 14.00 do 18.25


Srpski jezik (dva časa): "Riba ribi grize rep", Jasminka Petrović (knjiga, čitalačka sveska)

Fizičko vaspitanje: Moje je pravo da živim zdravo (sportska oprema)

Matematika: Brojevi prve hiljade i rimske cifre - priprema za proveru znanja (sveska)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Predstavljamo vam Veliku Britaniju (sveska)


UTORAK, 4.10.2022. Nastava traje od 14.00 do 18.25


Matematika: Brojevi prve hiljade i rimske cifre - provera znanja (/)

Srpski jezik: Šta detetu treba, da raste do neba - pišemo stihove (sveske)

Fizičko vaspitanje: Između četiri vatre (sportska oprema)

Građansko v./Verska n.: Stereotipi i predrasude nisu kul (fascikla) /

Priroda i društvo: Zanimanja i delatnosti ljudi (udžbenik, sveska)


SREDA, 5.10.2022. Nastava traje od 13.15 do 17.35


Pretčas: Srećni čas: Pravimo voćne salate ( doneti dve-tri različite, dobro oprane voćke, podlogu za sto, plastični ili papirni dublji tanjirić)

Srpski jezik: Reči umanjenog i uvećanog značenja (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Matematika: Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja (udžbenik, sveska)

ČOS: Mi smo odgovorni i umemo da odlučujemo 


ČETVRTAK, 6.10.2022. Nastava traje od 13.15 do 17.35


Pretčas (13.15) - Srećni čas: Šta nam treba da rastemo do neba? (Čas će se organizovati prema želji učenika)

Matematika: Sabiranje trocifrenih i jednocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Ljutito meče", Branislav Crnčević (Čitanka, sveska)

Digitalni svet: Selektovanje i čuvanje teksta (sveska)

Priroda i društvo: Povezanost delatnosti (udžbenik, sveska, Radna sveska)


PETAK, 7.10.2022. Nastava traje od 14 do 18.25


Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: Smeha, smeha, dajte deci! (čitanje šaljivih tekstova za decu) 

Matematika: Sabiranje desetica (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Telegram-muzička igra-osmine i četvrtine nota i pauza-ekipno takmičenje (notna sveska, udžbenik, štapići ili zvečke)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska


5.NEDELJA (26.-30.9.2022.)


PONEDELJAK, 26.9.2022. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)

Srpski jezik: Imenica - priprema za proveru znanja (Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: Pravilno trčanje na različite načine (sportska oprema)

Matematilka: Svrstavanje brojeva u stotine (sveska, udžbenik)

Likovna kultura: Jesenji plodovi (podloga za sto, plastelin)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Velika Britanija (sveska)


UTORAK, 27.9.2022. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)

Matematika: Upoređivanje brojeva prve hiljade (sveska, udžbenik)

Srpski jezik: Imenica - provera znanja (/)

Fizičko vaspitanje: Dodavanje lopte jednom rukom u mestu i kretanju (sportska oprema)

Građansko v./Verska n.: Osetljive društvene grupe (fascikla)

Priroda i društvo: Naselja  (sveska, udžbenik)


SREDA,28.9.2022. (Nastava traje od 8.00 do 11.35)

Srpski jezik: Pisanje imena naroda (sveska, Gramatika)

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska

Matematika: Upoređivanje brojeva prve hiljade (sveska, udžbenik)

ČOS: Mislim šta govorim ili pišem drugima

Dopunska nastava iz matematike (peti čas): Brojevi do hiljadu


ČETVRTAK, 29.9.2022. (Nastava traje od 8.00 do 11.35)

Matematika: Rimske cifre (sveska, udžbenik)

Srpski jezik: Pisanje imena naroda (sveska, Radna sveska)

Digitalni svet: Selektovanje teksta (sveska)

Priroda i društvo: Naselja i stanovnici (sveska, udžbenik, Radna sveska)

Dodatna nastava iz matematike: sveska za dodatnu


PETAK, 30.9.2022. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)

Fizičko vaspitanje: Bacanje i hvatanje lopte (sportska oprema)

Srpski jezik: Diktat - pravopisna vežba (sveska)

Matematika: Rimske cifre (sveska, udžbenik)

Muzička kultura: Osmina note i osmina pauze (udžbenik, sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska


4.NEDELJA ( 19.-23.9.2022.)


PONEDELJAK, 19.9.2022. (Nastava počinje u 14.00 i završava se u 18.25)


Srpski jezik: Zbirne imenice (Gramatika, sveska)

Fizičko vaspitanje: Trčanje sa promenom ritma (sportska oprema - sala)

Matematika: Stotine i desetice prve hiljade (udžbenik, sveska)

Likovna kultura: Elementi (delovi) i celina (kolaž papir, papir u boji, blok, lepak, makaze, zaštita za sto)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Kontinenti i okeani - obnavljanje (sveska)


UTORAK, 20.9.2022. (Nastava počinje u 14.00 i završava se u 18.25)


Matematika: Stotine i desetice prve hiljade (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Zbirne imenice (Radna sveska, sveska)

Priroda i društvo: Stanovnici i narodi kraja (udžbenik, sveska, geografska karta Srbije(dobijena uz udžbenik))

Građansko v./Verska n.: 

Fizičko vaspitanje: Naskok na klupu i različiti oblici kretanja - uvežbavanje i provera (sportska oprema - sala)


SREDA, 21.9.2022. (Nastava počinje u 14.00 i završava se u 17.35)


Dopunska nastava iz srpskog jezika (pretčas): Imenice (vrste, rod i broj)

Srpski jezik: Izražajno recitovanje naučene pesmice (Čitanka) 

Septembar         Domovina se brani lepotom

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska

Matematika: Brojevi prve hiljade (udžbenik, sveska)

ČOS: Kako da otkrijem svoje sposobnosti / interesovanja


ČETVRTAK, 22.9.2022. (Nastava počinje u 14.00 i završava se u 17.35)


Matemtika: Brojevi prve hiljade (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Govorna vežba: Jesen u mom kraju (sveska)

Priroda i društvo: Poštujemo se i pomažemo (udžbenik, sveska)

Čas sa pedagogom:


PETAK, 23.9.2022. (Nastava počinje u 14.00 i završava se u 17.35)


Srpski jezik: Jesen u mom kraju - čitanje i analiza domaćeg zadatka (sveska)

Matematika: Brojevi prve hiljade (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Četvrtina note i četvrtina pauze (udžbenik, sveska, notna sveska)

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska


3.NEDELJA (12.-16.9.2022.)

Napomena za učenike: Do kraja meseca septembra pročitati knjigu Jasminke Petrović "Riba ribi grize rep".


PONEDELJAK, 12.9.2022. (Nastava traje od 8.00 do12.25)


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Gradivne imenice (Radna sveska, Gramatika, sveska)

Matematika: Geometrijske figure (udžbenik, sveska)

Likovna kultura: Upotreba različitih materijala u likovnom stvaralaštvu (blok, voštane bojice, papir u boji/kolaž papir, novine, slamčice, alifolija, makaze, lepak, podloga za sto(obavezna!!!))

Fizičko vaspitanje: Gađanje loptom u cilj (sportska oprema)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Planete Sunčevog sistema - obnavljanje (sveska) 


UTORAK, 13.9.2022. (Nastava počinje u 8.00 i traje do 12.25)


Matematika: Množenje i deljenje- obnavljanje (udžbenik, sveska)

Građansko v./Verska n.: Različitost /

Srpski jezik: Gradivne imenice (Radna sveska, Gramatika, sveska)

Priroda i društvo: Utvrđivanje lekcije sa prethodnog časa, Površinske vode (udžbenik, sveska)

Fizičko vaspitanje: "Između četiri vatre", pravila igre (sportska oprema)


SREDA, 14.9.2022. (Nastava počinje u 8.00 i traje do 11.35)


Srpski jezik: Skraćenice (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska

Matematika: Nepoznati broj (udžbenik, sveska)

ČOS: Ovo je moj drug - koliko se međusobno poznajemo u odeljenju

Dopunska nastava (srpski jezik): Govorna vežba, pisanje sastava (peti čas)


ČETVRTAK, 15.9.2022. (Nastava počinje u 8.00 i traje do 11.35)


Matematika: Razlomci (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Skraćenice (Radna sveska, Gramatika, sveska)

Digitalni svet:  Kucanje teksta - obnavljanje naučenog na prethodnom času (sveska)

Priroda i društvo: Obnavljanje naučenog na prethodnom času, Površinske vode (Radna sveska, sveska)

Dodatna nastava iz matematike: Brojevi prve stotine, sabiranje, oduzimanje i množenje brojeva prve stotine (sveska) (peti čas)


PETAK, 16.9.2022. (Nastava počinje u 8.00 i traje do 12.25)

Srpski jezik: Ljubivoje Ršumović "Domovina se brani lepotom"(Čitanka, sve

ska)

Matematika: Stotine prve hiljade (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: "Školska graja" - pevanje pesme (udžbenik, sveska)

Fizičko vaspitanje: Naskok na klupu i različite vrste kretanja (sportska oprema)

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska


2.NEDELJA (5.-9.9.2022.)


PONEDELJAK, 5.9.2022. ( Nastava traje od 14 do 17.35)


Srpski jezik: "Septembar", Dušan Kostić (Čitanka, Radna sveska, sveska)

Matematika: Inicijalni test

Likovna kultura: Likovna umetnost (/)

Fizičko vaspitanje: Elementarne igre sa trčanjem(Čas ćemo realizovati u školskom dvorištu ukoliko vremenski uslovi dozvole) (sportska oprema)


UTORAK, 6.9.2022. (Nastava traje od 14 do 18.25)


Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100 (udžbenik, sveska)

Građansko v./ Verska n.:

Srpski jezik: Septembar u mom kraju - govorna vežba (sveska)

Priroda i društvo: Inicijalni test (sveska)

Fizičko vaspitanje: Bacanje i hvatanje lopte obema rukama u naručje (sportska oprema - sala)


SREDA, 7.9.2022. (Nastava traje od 14 do 17.35)


Dopunska nastava iz matematike (pretčas - 13.15)

Srpski jezik: Inicijalni test (/)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100 - obnavljanje (udžbenik, sveska)

ČOS: Pravila ponašanja u učionici


ČETVRTAK, 8.9.2022. (Nastava traje od 14 do 17.35)


Dodatna nastava iz matematike (pretčas, 13.15)

Matematika: Merenje dužine - obnavljanje (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Vožnja", Desanka Maksimović (Čitanka, sveska)

Digitalni svet: Kucanje teksta (sveska)

Priroda i društvo: Moj kraj i njegov reljef (udžbenik, sveska)

"Pozdrav iz Srbije", Minja Subota    A day in Serbia      "Moje selo", Dobrica Erić


PETAK, 9.9.2022. (Nastava traje od 14 do 18.35)


Srpski jezik: Imenice - obnavljanje (Gramatika, sveska)

Matematika: Merenje vremena - obnavljanje (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Šta sve zvuči oko nas (udžbenik, sveska)

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Trčanje uz pravilan rad ruku i nogu (sportska oprema - sala)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska


1.NEDELJA (1.-2.9.2022.)

ČETVRTAK, 1.9.2022. (8.00 - 10.40)


ČOS - Ponovo u školi - povratak u školu

Srpski jezik, matematika, priroda i društvo - Uvodni razgovor o gradivu koje ćemo obrađivati u okviru  predmeta srpski jezik, matematika i priroda i društvo


PETAK, 2.9.2022. (8.00 - 11.35)


Engleski jezik - 

Matematika - Naučili smo u 2.razredu - priprema za inicijalni test (sveska, udžbenik,1.deo)

Srpski jezik - Naučili smo u 2.razredu (sveska, Radna sveska)

Muzička kultura - Slušam, pevam, stvaram - naučili smo u 2.razredu (sveska)Materijal za obnavljanje gradiva drugog razreda iz 

srpskog jezika, matematike i sveta oko nas