Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BAŠ JE LEPO BITI DETE

it's nice to be a kid

Učiteljica Tanja Vrečko


Teacher Tanja Vrečko

MOJI  TREĆACI  I  NASTAVA

Ovde ćete saznati šta ćemo učiti u toku nastavne nedelje i šta će vam biti potrebno od knjiga, svezaka i ostalog materijala.


6.NEDELJA (3.-7.10.2022.)


Ciljevi Dečije nedelje:


- Skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece

- Ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, i država imaju u zaštiti dece;

- Uticanje na optimalan razvoj dece;

Aktivno učešće dece u donošenju odluka u donošenju odluka koje se njih tiču;

- Pokretanje akcija koje doprinose poboljšanju položaju dece i ostvarivanju njihovih prava.


PONEDELJAK, 3.10.2022. Nastava traje od 14.00 do 18.25


Srpski jezik (dva časa): "Riba ribi grize rep", Jasminka Petrović (knjiga, čitalačka sveska)

Fizičko vaspitanje: Moje je pravo da živim zdravo (sportska oprema)

Matematika: Brojevi prve hiljade i rimske cifre - priprema za proveru znanja (sveska)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Predstavljamo vam Veliku Britaniju (sveska)


UTORAK, 4.10.2022. Nastava traje od 14.00 do 18.25


Matematika: Brojevi prve hiljade i rimske cifre - provera znanja (/)

Srpski jezik: Šta detetu treba, da raste do neba - pišemo stihove (sveske)

Fizičko vaspitanje: Između četiri vatre (sportska oprema)

Građansko v./Verska n.: Stereotipi i predrasude nisu kul (fascikla) /

Priroda i društvo: Zanimanja i delatnosti ljudi (udžbenik, sveska)


SREDA, 5.10.2022. Nastava traje od 13.15 do 17.35


Pretčas: Srećni čas: Pravimo voćne salate ( doneti dve-tri različite, dobro oprane voćke, podlogu za sto, plastični ili papirni dublji tanjirić)

Srpski jezik: Reči umanjenog i uvećanog značenja (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Matematika: Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja (udžbenik, sveska)

ČOS: Mi smo odgovorni i umemo da odlučujemo 


ČETVRTAK, 6.10.2022. Nastava traje od 13.15 do 17.35


Pretčas (13.15) - Srećni čas: Šta nam treba da rastemo do neba? (Čas će se organizovati prema želji učenika)

Matematika: Sabiranje trocifrenih i jednocifrenog broja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Ljutito meče", Branislav Crnčević (Čitanka, sveska)

Digitalni svet: Selektovanje i čuvanje teksta (sveska)

Priroda i društvo: Povezanost delatnosti (udžbenik, sveska, Radna sveska)


PETAK, 7.10.2022. Nastava traje od 14 do 18.25


Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Srpski jezik: Smeha, smeha, dajte deci! (čitanje šaljivih tekstova za decu) 

Matematika: Sabiranje desetica (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Telegram-muzička igra-osmine i četvrtine nota i pauza-ekipno takmičenje (notna sveska, udžbenik, štapići ili zvečke)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska


5.NEDELJA (26.-30.9.2022.)


PONEDELJAK, 26.9.2022. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)

Srpski jezik: Imenica - priprema za proveru znanja (Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: Pravilno trčanje na različite načine (sportska oprema)

Matematilka: Svrstavanje brojeva u stotine (sveska, udžbenik)

Likovna kultura: Jesenji plodovi (podloga za sto, plastelin)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Velika Britanija (sveska)


UTORAK, 27.9.2022. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)

Matematika: Upoređivanje brojeva prve hiljade (sveska, udžbenik)

Srpski jezik: Imenica - provera znanja (/)

Fizičko vaspitanje: Dodavanje lopte jednom rukom u mestu i kretanju (sportska oprema)

Građansko v./Verska n.: Osetljive društvene grupe (fascikla)

Priroda i društvo: Naselja  (sveska, udžbenik)


SREDA,28.9.2022. (Nastava traje od 8.00 do 11.35)

Srpski jezik: Pisanje imena naroda (sveska, Gramatika)

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska

Matematika: Upoređivanje brojeva prve hiljade (sveska, udžbenik)

ČOS: Mislim šta govorim ili pišem drugima

Dopunska nastava iz matematike (peti čas): Brojevi do hiljadu


ČETVRTAK, 29.9.2022. (Nastava traje od 8.00 do 11.35)

Matematika: Rimske cifre (sveska, udžbenik)

Srpski jezik: Pisanje imena naroda (sveska, Radna sveska)

Digitalni svet: Selektovanje teksta (sveska)

Priroda i društvo: Naselja i stanovnici (sveska, udžbenik, Radna sveska)

Dodatna nastava iz matematike: sveska za dodatnu


PETAK, 30.9.2022. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)

Fizičko vaspitanje: Bacanje i hvatanje lopte (sportska oprema)

Srpski jezik: Diktat - pravopisna vežba (sveska)

Matematika: Rimske cifre (sveska, udžbenik)

Muzička kultura: Osmina note i osmina pauze (udžbenik, sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska


4.NEDELJA ( 19.-23.9.2022.)


PONEDELJAK, 19.9.2022. (Nastava počinje u 14.00 i završava se u 18.25)


Srpski jezik: Zbirne imenice (Gramatika, sveska)

Fizičko vaspitanje: Trčanje sa promenom ritma (sportska oprema - sala)

Matematika: Stotine i desetice prve hiljade (udžbenik, sveska)

Likovna kultura: Elementi (delovi) i celina (kolaž papir, papir u boji, blok, lepak, makaze, zaštita za sto)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Kontinenti i okeani - obnavljanje (sveska)


UTORAK, 20.9.2022. (Nastava počinje u 14.00 i završava se u 18.25)


Matematika: Stotine i desetice prve hiljade (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Zbirne imenice (Radna sveska, sveska)

Priroda i društvo: Stanovnici i narodi kraja (udžbenik, sveska, geografska karta Srbije(dobijena uz udžbenik))

Građansko v./Verska n.: 

Fizičko vaspitanje: Naskok na klupu i različiti oblici kretanja - uvežbavanje i provera (sportska oprema - sala)


SREDA, 21.9.2022. (Nastava počinje u 14.00 i završava se u 17.35)


Dopunska nastava iz srpskog jezika (pretčas): Imenice (vrste, rod i broj)

Srpski jezik: Izražajno recitovanje naučene pesmice (Čitanka) 

Septembar         Domovina se brani lepotom

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska

Matematika: Brojevi prve hiljade (udžbenik, sveska)

ČOS: Kako da otkrijem svoje sposobnosti / interesovanja


ČETVRTAK, 22.9.2022. (Nastava počinje u 14.00 i završava se u 17.35)


Matemtika: Brojevi prve hiljade (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Govorna vežba: Jesen u mom kraju (sveska)

Priroda i društvo: Poštujemo se i pomažemo (udžbenik, sveska)

Čas sa pedagogom:


PETAK, 23.9.2022. (Nastava počinje u 14.00 i završava se u 17.35)


Srpski jezik: Jesen u mom kraju - čitanje i analiza domaćeg zadatka (sveska)

Matematika: Brojevi prve hiljade (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Četvrtina note i četvrtina pauze (udžbenik, sveska, notna sveska)

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska


3.NEDELJA (12.-16.9.2022.)

Napomena za učenike: Do kraja meseca septembra pročitati knjigu Jasminke Petrović "Riba ribi grize rep".


PONEDELJAK, 12.9.2022. (Nastava traje od 8.00 do12.25)


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Gradivne imenice (Radna sveska, Gramatika, sveska)

Matematika: Geometrijske figure (udžbenik, sveska)

Likovna kultura: Upotreba različitih materijala u likovnom stvaralaštvu (blok, voštane bojice, papir u boji/kolaž papir, novine, slamčice, alifolija, makaze, lepak, podloga za sto(obavezna!!!))

Fizičko vaspitanje: Gađanje loptom u cilj (sportska oprema)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Planete Sunčevog sistema - obnavljanje (sveska) 


UTORAK, 13.9.2022. (Nastava počinje u 8.00 i traje do 12.25)


Matematika: Množenje i deljenje- obnavljanje (udžbenik, sveska)

Građansko v./Verska n.: Različitost /

Srpski jezik: Gradivne imenice (Radna sveska, Gramatika, sveska)

Priroda i društvo: Utvrđivanje lekcije sa prethodnog časa, Površinske vode (udžbenik, sveska)

Fizičko vaspitanje: "Između četiri vatre", pravila igre (sportska oprema)


SREDA, 14.9.2022. (Nastava počinje u 8.00 i traje do 11.35)


Srpski jezik: Skraćenice (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska

Matematika: Nepoznati broj (udžbenik, sveska)

ČOS: Ovo je moj drug - koliko se međusobno poznajemo u odeljenju

Dopunska nastava (srpski jezik): Govorna vežba, pisanje sastava (peti čas)


ČETVRTAK, 15.9.2022. (Nastava počinje u 8.00 i traje do 11.35)


Matematika: Razlomci (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Skraćenice (Radna sveska, Gramatika, sveska)

Digitalni svet:  Kucanje teksta - obnavljanje naučenog na prethodnom času (sveska)

Priroda i društvo: Obnavljanje naučenog na prethodnom času, Površinske vode (Radna sveska, sveska)

Dodatna nastava iz matematike: Brojevi prve stotine, sabiranje, oduzimanje i množenje brojeva prve stotine (sveska) (peti čas)


PETAK, 16.9.2022. (Nastava počinje u 8.00 i traje do 12.25)

Srpski jezik: Ljubivoje Ršumović "Domovina se brani lepotom"(Čitanka, sve

ska)

Matematika: Stotine prve hiljade (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: "Školska graja" - pevanje pesme (udžbenik, sveska)

Fizičko vaspitanje: Naskok na klupu i različite vrste kretanja (sportska oprema)

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska


2.NEDELJA (5.-9.9.2022.)


PONEDELJAK, 5.9.2022. ( Nastava traje od 14 do 17.35)


Srpski jezik: "Septembar", Dušan Kostić (Čitanka, Radna sveska, sveska)

Matematika: Inicijalni test

Likovna kultura: Likovna umetnost (/)

Fizičko vaspitanje: Elementarne igre sa trčanjem(Čas ćemo realizovati u školskom dvorištu ukoliko vremenski uslovi dozvole) (sportska oprema)


UTORAK, 6.9.2022. (Nastava traje od 14 do 18.25)


Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100 (udžbenik, sveska)

Građansko v./ Verska n.:

Srpski jezik: Septembar u mom kraju - govorna vežba (sveska)

Priroda i društvo: Inicijalni test (sveska)

Fizičko vaspitanje: Bacanje i hvatanje lopte obema rukama u naručje (sportska oprema - sala)


SREDA, 7.9.2022. (Nastava traje od 14 do 17.35)


Dopunska nastava iz matematike (pretčas - 13.15)

Srpski jezik: Inicijalni test (/)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100 - obnavljanje (udžbenik, sveska)

ČOS: Pravila ponašanja u učionici


ČETVRTAK, 8.9.2022. (Nastava traje od 14 do 17.35)


Dodatna nastava iz matematike (pretčas, 13.15)

Matematika: Merenje dužine - obnavljanje (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Vožnja", Desanka Maksimović (Čitanka, sveska)

Digitalni svet: Kucanje teksta (sveska)

Priroda i društvo: Moj kraj i njegov reljef (udžbenik, sveska)

"Pozdrav iz Srbije", Minja Subota    A day in Serbia      "Moje selo", Dobrica Erić


PETAK, 9.9.2022. (Nastava traje od 14 do 18.35)


Srpski jezik: Imenice - obnavljanje (Gramatika, sveska)

Matematika: Merenje vremena - obnavljanje (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Šta sve zvuči oko nas (udžbenik, sveska)

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Trčanje uz pravilan rad ruku i nogu (sportska oprema - sala)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska


1.NEDELJA (1.-2.9.2022.)

ČETVRTAK, 1.9.2022. (8.00 - 10.40)


ČOS - Ponovo u školi - povratak u školu

Srpski jezik, matematika, priroda i društvo - Uvodni razgovor o gradivu koje ćemo obrađivati u okviru  predmeta srpski jezik, matematika i priroda i društvo


PETAK, 2.9.2022. (8.00 - 11.35)


Engleski jezik - 

Matematika - Naučili smo u 2.razredu - priprema za inicijalni test (sveska, udžbenik,1.deo)

Srpski jezik - Naučili smo u 2.razredu (sveska, Radna sveska)

Muzička kultura - Slušam, pevam, stvaram - naučili smo u 2.razredu (sveska)Materijal za obnavljanje gradiva drugog razreda iz 

srpskog jezika, matematike i sveta oko nas